Double Impact 2012

Posted on November 5, 2012 by

Go Free – Asociaţia pentru Sprijinirea Societăţii Civile a implementat în România proiectul „Double Impact – meeting local and global”, proiect finanţat prin Programul Tineret în Acţiune (Youth in Action). 24 de tineri din 8 ţări – Polonia, Turcia, Cipru, Italia, Ungaria,Bulgaria, Letonia şi România – au fost găzduiţi în localitatea Săvădisla, România, unde au participat la un curs de formare de o săptămână, în perioada 4-11 octombrie 2012.

Întregul proiect a urmărit să răspundă la întrebarea – „Cum putem crea un impact local prin proiectele internaţionale de tineret?”.  Se întâmplă adesea ca în proiectele internaţionale, tinerii din diferite ţări să interacţioneze cu localnicii ca o metodă de a experimenta, de a cunoaşte alte contexte culturale sau pentru a crea vizibilitate pentru proiectele aflate în desfăşurare. În aceste condiţii, Asociaţia Go Free a considerat că este important să ne punem întrebarea – care este, în final, valoarea sau contribuţia pe care aceste proiecte internaţionale de tineret o aduc comunităţii locale.

Proiectul „Double Impact – meeting local and global” aabordat pe larg această problematică, clarificând, prin metode de educaţie nonformale, concepte precum: local, comunitate locală, impact. Cursul – care a fost facilitat de un expert din Italia şi unul din România – s-a adresat voluntarilor, liderilor sau lucrătorilor de tineret, coordonatorilor de proiecte internaţionale din cele 8 ţări amintite. Participanţii au experimentat cum pot crea o schimbare prin proiectele internaţionale, pentru că impactul implică, în viziunea noastră, atât vizibilitate, cât şi o schimbare.

 Acest proiect a fost finanțat cu sprijinul Comisiei Europene. Această comunicare reflectă numai punctul de vedere al autorului, iar Comisia nu este responsabilă de utilizarea informațiilor conținute de această comunicare.

 

Go Free – The Association for the Support of Civil Society has implemented in Romania the Double Impact – meeting local and global project, which was financed by the Youth in Action programme. A group of 24 youngsters from 8 countries – Poland, Turkey, Cyprus, Italy, Hungary, Bulgaria, Latvia and Romania – took part in a weeklong training course in Savadisla, Romania.

The aim of the project was to answer to the question: „How can we create a local impact through international youth projects?”. It happens often that in international projects, youth of different countries interact with locals as part of experiments and methodology and they also get to know other cultural backgrounds. All this, with the purpose of creating visibility for their own projects. In this way, the Go Free organisation considers that it is important to ask ourselves the following question: when all is said and done, what is the value or the contribution that these international projects bring to the local community?

The Double Impact – meeting local and global went deeper into this topic by clarifying concepts like: local, local community and impact through nonformal education methods. The training course was addressed to volunteer workers, youth workers, trainers, youth leaders and international project managers of the 8 participating countries. The participants had the opportunity to experiment how they can bring change through international projects. This is because we firmly believe that the impact of projects is on one hand visibility, and on the other hand, change.

This project was financed with the support of the European Comission. This press release only conveys the views of its author. The Commision cannot be held responsible for the use of the information this release contains.

 

 

 

 

 

Comments are closed.