Jurnalism Creativ 2013

Posted on April 7, 2013 by

Jurnalism Creativ pentru Democrație este un proiect ce a fost implementat de Asociația Go Free – Asociația pentru Sprijinirea Societății Civile în perioada martie-mai 2013 în două locații din România, Sighetu-Marmației, respectiv în Cluj-Napoca, cu un buget de 4020 eur.

Scopul proiectului e sa pregătească tineri în domeniul valorilor și comportamentelor democratice, al instrumentelor de participare civică, dar și să dezvolte competențe în jurnalismul creativ. În timp ce, în perioada comunistă, libertatea de exprimare era adesea percepută ca nesupunere sau amenințare față de regim și pedepsită cu închisoarea, astăzi avem drepturi și libertăți de care uităm însă, de multe ori, să facem uz. Proiectul a fost, în fond, o invitație pentru tineri la participare și implicare în viața comunității.

 

Prima etapă a proiectului s-a desfășurat în perioada 21-27 martie 2013 în Sighetu Marmației și în localitatea Sarasău, situată la granița cu Ucraina. În acestă perioadă participanții au fost fi implicați în:

(1)    Sesiuni de formare folosind metode de educație nonformale;

(2)    Activități de documentare la Memorialul Victimelor Comunismului  și al Rezistenței, Cimitirul Săracilor și la Cimitirul Vesel din Săpânța;

(3)   Activități de documentare a materialelor jurnalistice în comunitatea locală din Sighetu Marmației;

(4)   Discuții cu doi foști deținuți politici, închiși în fosta închisoare de la Sighetu Marmației, întâlnire ce a avut loc în cadrul Memorialului Victimelor Comunismului și al Rezistenței, eveniment organizat cu sprijinul Fundației Academia Civică – Memorial Sighet;

(5)   Workshopuri de animație/digital storytelling,creative writing și photovoice. Materialele create în cadrul workshopurilor au reflectat experiențele participanților și au avut scopul de a promova mai departe implicarea tinerilor în comunitate în spiritul valorilor democratice;

(6)   Activitate de diseminare la clasa a XI-a A din cadrul Colegiului Național “Dragoș Vodă” din Sighetu Marmației și activitatea “Captain Citizen” implementată în cadrul aceluiași Colegiu;

(7)  dezvoltarea platformei de blogging destinată proiectului Jurnalism Creativ pentru Democrație și promovarea valorilor democratice prin intermediul postărilor pe http://jurnalismcreativ.tumblr.com/ ;

A doua etapă a proiectului s-a desfășurat în lunile aprilie-mai 2013 și a constat în promovarea materialelor realizate în Sighetu Marmației prin metode nonformale, inovative, atât în mediul virtual, cât și offline. Strategia de promovare a fost stabilită împreună de către tinerii implicați în proiect, cu sprijinul echipei de traineri și organizatori. Activitățile din această etapă au cuprins:

(1) Sharing Café (I): povestirile reale din spatele scurtmetrajului “Ce ar fi fost dacă?” – eveniment în cadrul căruia a fost proiectat scurtmetrajul realizat de tineri la SIghetu Marmației;

(2)Sharing Café (II): “Povești nerostite” – eveniment de lansare a Revistei Go Free no. 10, care a cuprins doar materiale realizate de tinerii implicați în proiectul Jurnalism Creativ pentru Democrație;

(3) Expoziție Photovoice: “Memoria comunității”;

(4) Concurs online: “Promovează democrația”;

Lansarea publică a scurtmetrajul “Ce ar fi fost dacă?”

Scenariul scurtmetrajului prezintă într-o formă creativă episoade reale din viața deținuților politici din închisorile din România – acuzarea și închiderea acestora de cele mai multe ori fără proces și fără explicații, condițiile în care erau închiși, tratamentul pe care îl aplicau gardienii deținuților, cât și elemente mai personale din viața personajului Adi care preia din identitatea unui deținut cu același nume – Adrian, închis la Sighetu Marmației.

 

Creative Journalism for Democracy is a project implemented by the GoFree Association during March-May of 2013 in two locations in Romania (Sighetu-Marmatiei and Cluj-Napoca), with a budget of 4020 Euros.

The purpose of the project was to prepare youngsters to get involved in the area of democratic values and behaviors, use instruments of active civic participation, as well as develop creative journalism abilities. If during the communist era, freedom of speech was perceived of an act of rebellion or as a threat to the regime and was punished by incarceration, today we have the right and the liberties which we often forget to use. The project can be seen as an invitation for young people to get involved and participate in the community.

The first stage of the project took place during 21-27 March 2013 in Sighetu-Marmatiei and Sarasau (near the Ukraine border). The participants were involved in:

 (1)   Development sessions using nonformal education methods;

(2)    Documentation at The Memorial of the Victims of Communism and of the Resistance, Poor man’s Cemetery and the Merry Cemetery in Sapanta;

(3)   Documentation activities of the journalistic material in Sighet’s local community;

(4)   Discussion with two former political convicts, locked up in the former prison in Sighetu-Marmatiei, meeting held at The Memorial of the Victims of Communism and of the Resistance with the support of the Civic Academy- Sighet Memorial Foundation;

(5)  Workshops of animation/digital storytelling, creative writing and photovoice. The materials created reflected the experience of the participants and promoted the involvement of the youngsters in the community   in the democratic spirit;

(6)  Dissemination activities at a 11th grade group of students from the “Dragoș Vodă” National College Sighetu Marmației and the “Captain Citizen” activity implemented in the same college;

(7)  Developing the blogging platform for the project and promoting democratic values by posting on http://jurnalismcreativ.tumblr.com/ ;

The second stage of the project took place during April-May 2013 and implied promoting the material created in Sighetu Marmatiei through nonformal, creative methods, online and offline. The strategies were set by the participants in the project, with the support of the trainers and organizers. Among these activities were:

(1) Sharing Café (I): the real stories behind the short film “What would have been if?” –for launching the film made in Sighetu Marmatiei;

(2)Sharing Café (II): “Untold stories” – official launch of the Go Free Magazine, issue no. 10, which had only articles created by the youngsters involved in the Creative Journalism for Democracy Project;

(3) “Photovoice Exposition: “The memory of the community”;

(4) Online competition: “Promote democracy”;

Comments are closed.