Sînpaul-Un sat pentru tineri

Posted on September 18, 2019 by

“Sînpaul-Un sat pentru tineri” este un proiect coordonat de Go Free și 7 tineri din grupul de inițiativă, finanțat prin programul Corpul European de Solidaritate, prin care ne propunem să diversificăm oportunitățile de implicare pentru tinerii din comuna Sînpaul și să promovăm voluntariatul în mediul rural. Activitățile planificate pentru perioada septembrie 2019-august 2020 vor duce la atragerea tinerilor spre lectură și la activarea Bibliotecii din comună, cât și la dezvoltarea și implementarea unui plan de promovare pentru muzeul etnografic creat de localnici și la promovarea muzeului privat de radio din Sînpaul.

Ce ne-am propus?

Având la bază experiența de organizare comunitară a tinerilor din grupul de inițiativă, acumulată în cadrul proiectului “European Youth Village”, dar și experiența ca jurnaliști comunitari, proiectul “Sînpaul – Un Sat pentru tineri!” își propune să dezvolte și să implementeze un model de dezvoltare comunitară prin mobilizarea și implicarea tinerilor din comună, alături de autoritățile locale, reprezentanți ai mediului de afaceri din comună, cât și membri ai comunității care dețin sau administrează resurse care au valoare culturală sau educațională.

Obiectivele proiectului

[1].Dezvoltarea și implementarea de catre tinerii din grupul de inițiativă, alături de tineri din Grupul de Initiativa a Tinerilor din Sînpaul implicați în coordonarea programului Satul European de Tineret, a unui plan de dezvoltare comunitară pentru comuna Sînpaul, valorificand principalele resurse locale.

[2]. Diversificarea oportunităților de implicare pentru tinerii Sînpaul – Satul European de Tineret 2019, și promovarea resurselor locale prin coordonarea și implementarea de către tineri a unor acțiuni care vizează: deschiderea și activarea Bibliotecii din comună și atragerea tinerilor spre lectură, promovarea muzeului privat de radio și a muzeului etnografic creat de localnici;


[3]. Dezvoltarea unei culturi a solidarității, combaterea discriminării și promovarea respectului pentru diversitate în rândul tinerilor din comună Sînpaul (13-30 ani), precum și promovarea și asumarea principiilor și valorilor europene în activitatea desfasurată în cadrul proiectului “Sînpaul – Un sat pentru tineri”;

[4]. Cresterea gradului de participare a tinerilor din comuna Sînpaul, județul Cluj, inclusiv a participării tinerilor romi din “Cartier” (sat Sînpaul), prin implicarea a minim 40 de tineri de diferite etnii (13-30 ani) în cadrul a 7 activități nonformale, participative.

Suntem pregătiți, cum ar spune Simona direct de pe canapeaua de la fabrica de dulceață din Berindu (comuna Sînpaul)! 💚

Comments are closed.