Lipseşte asociaţia studenţilor la istorie!

Posted on January 28, 2012 by

share on facebook   

Facultatea de Istorie şi Filosofie din cadrul Universităţii Babes Bolyai este cotată drept cea mai bună faculatate de profil din România. Totuşi, studenţii de la istorie şi filosofie se confruntă cu o mare problemă : lipsa asociaţiei studenţilor.
De ce este necesară o asociaţie a studenţilor la Facultatea de Istorie şi Filosofie ?

Primul argument îl constituie tocmai identitatea pe care şi-o asumă studentul în timpul studiilor. El face parte dintr-o instituţie, însă în această instituţie interesele sale nu sunt reprezentate decât de doi-trei oameni ( şeful de an şi studentul senator). Colectivul studenţilor nu poate fi reprezentat de o singură persoană. Astfel este nevoie de o organizaţie în care suma individualităţilor să fie redată prin diversitatea opiniilor, pluralismul doleanţelor nu prin uniformitate şi lipsa alterităţii. Este nevoie de dialog nu de monolog.

Al doilea argument îl constituie solidaritatea, coeziunea colectivului studenţesc. Toate individualităţile (culturale, religioase, tradiţionale, etc.) reprezintă o forţa doar atunci când ele sunt unificate în vederea atingerii unor obiective comune. Care pot fi obiectivele studenţilor ? Aşadar, al treilea argument îl constituie activitatea organizaţiei studenţeşti. O asociaţie culturală, nonprofit, poate organiză o multitudine de evenimente ce pot fi finanţate de alte instituţii sau organizaţii precum autorităţile locale sau naţionale, societăţi comerciale, şi alte organisme filantropice. Evenimentele pot consta în conferinţe, atât naţionale cât şi internaţionale, excursii, cercuri studenţeşti, balul bobocilor, festivităţi şi alte activatati sportive sau culturale.
De ce este nevoie de o forţă studenţească pentru desăvârşirea tuturor acestor obiective ? Înainte de toate o organizaţie studenţească nu este o simplă asociaţie. Ea este o stare spirituală, o realitate socială ce pune în mişcare energii, gânduri, idei, oameni, pentru îndeplinirea unor idealuri. Pentru atingerea acestor idealuri este nevoie de forţă, de energii reunite, de atitudine şi de pragmatism.
În Bucureşti există Asociaţia Studenţilor la Istorie ‘’Dacia’’ ( ASID) iar în Iaşi, Liga Studenţilor la Istorie. Ambele formaţiuni sunt întemeiate în virtutea sumei unor indiscutabile valori şi nu în ultimul rând pe consens, dezbatere, dialog, ci nu monolog. La Facultatea de Filosofie şi Istorie din Cluj Napoca este absolut necesară fondarea unei noi asociaţii a studenţilor nu numai pentru toate argumentele redate mai sus, dar mai ales pentru studenţi că membrii ai unei societăţi în care nu sunt doar simplii spectatori ci şi actori, ‘’lumea este un teatru, iar actorii suntem noi’’ ( William Shakespeare).

Comments are closed.