SUCCESS – program cu finanţare europeană adresat absolvenţilor

Posted on January 6, 2012 by

share on facebook   

SC ACZ Consulting SRL a lansat proiectul de grant „SUCCESS – Îmbunătățirea ratei de ocupare în județul Cluj, prin furnizarea de consiliere şi formare profesională continuă pentru șomerii tineri şi șomerii de lungă durată, tineri şi adulți, în domenii cerute pe piața muncii” Cod contract: POSDRU/104/5.1/G/77150

Iată descrierea proiectului:

Eşti în căutarea unui loc de muncă?

Dacă vrei să-ţi pui cariera în mişcare, înscrie-te in perioada 1 decembrie 2011 – 31 martie 2012 la programul SUCCESS “Îmbunătăţirea ratei de ocupare în judeţul Cluj, prinfurnizarea de consiliere şi formare profesională continuă pentruşomerii tineri şi somerii de lungă durată, tineri şi adulţi, îndomenii cerute pe piaţa muncii” (POSDRU/104/5.1/G/77150).

Obiectivul general al proiectului:

Atragerea şi menţinerea pe piaţa muncii din judeţul Cluj a unui număr cât mai mare de persoane prin îmbunătățirea capacităţii de ocupare a şomerilor (mai ales a celor tineri şi delungă durată), cu efecte pozitive asupra creşterii ratei deocupare la nivelul judeţului.

Proiectul se adresează:

 • Absolvenţilor de studii superioare care nu mai urmează, în prezent, nicio formă de învăţământ şi care nu şi-au găsit un loc de muncă;
 • Persoanelor cu studii superioare disponibilizate din diferite instituţii publice sau private;
 • Persoanelor cu domiciliul în judeţul Cluj;
 • Persoanelor care NU au participat la cursuri similare, organizate prin proiecte finanţate din fonduri europene;

Avantaje:

 • Vizită de studiu în Italia;
 • Cursuri acreditate CNFPA, care au o reală componentă practică şi aplicabilitate crescută pe piaţa muncii;
 • Domeniu cu potenţial de dezvoltare a carierei;
 • Posibilitatea de a vă deschide o afacere;
 • Oportunitatea de a întâlni formatori cu o înaltă ţinută profesională;
 • Cei care se angajează pe parcurs pot participa în continuare la proiect.

Beneficii:

 • Subvenţii de 1500 lei / persoană;
 • 3 premii a câte 3000 lei fiecare;
 • Certificate CNFPA;
 • Diplome de participare de la partenerul transnaţional.

Activităţi incluse:

 • Modul training 1: Expert accesare fonduri structurale (nivel de bază) (66 ore curs);
 • Modul training 1: Expert accesare fonduri structurale (nivel avansat) (70 ore curs);
 • Modul training 2: Teme transversale – politici europene în domeniul cercetării, inovării, mediului înconjurător, dezvoltării durabile şi egalităţii de şanse (140 ore curs);
 • Modul training 3: Manager de proiect (140 ore curs).

Pentru mai multe detalii despre proiect vizitează site-ul proiectului: http://proiect-success.ro/main.php.

Comments are closed.