Școala de Jurnalism Comunitar StReEt 2018-2019

Posted on December 15, 2018 by

Școala de Jurnalism Comunitar StReEt este un proiect inițiat de Go Free –Asociația pentru Dezvoltarea Societății afis18maiCivile care se va desfășura în perioada 15 aprilie 2018 – 14 aprilie 2019, realizat cu sprijinul financiar al programului Fondul pentru Inovare Civică, program dezvoltat de Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile în parteneriat cu Romanian-American Foundation, sprijinit de Enel România, Raiffeisen Bank și Ursus Breweries.

Proiectul urmărește pregătirea practică a minim 35 de tineri în domeniul valorilor și comportamentelor democratice și combatere a discursului instigator la ură prin folosirea Jurnalismului Comunitar ca instrument de implicare civică și watchdog pentru democrație, pe o perioadă de 12 luni. Valoarea totală a finanțării nerambursabile este de 59.500 lei.

Proiectul are 2 componente, cuprinzând activități cu 2 grupuri: 20 de tineri (vârsta 15-35 de ani), iar pe de altă parte asociația Go Free va desfășura activități și cu elevi din cadrul Școlii Gimnaziale Nicolae Iorga din Cluj-Napoca.

Obiectivele proiectului sunt:

(1) Dezvoltarea competențelor în jurnalism comunitar pentru: (A) 20 tineri în Școala de Jurnalism Comunitar (componenta 1) și (B) minim.15 elevi în Școala Iorga/Club EduPlus din Cluj-Napoca (componenta 2), astfel încât să poată desfășura activități jurnalistice în comunitate și să poată elabora în echipă/individual materiale jurnalistice scrise/audio/foto/video despre comunități vulnerabile/civism din zone urbane periferice și comunități rurale StReEt (http://www.gofree.ro/harta-street/ ) din jud. Cluj și Sălaj, în spiritul promovării și ocrotirii valorilor democratice și combaterii discursului instigator la ură.

(2) Implementarea a 10 acțiuni de media advocacy și promovarea activității tinerilor jurnaliști comunitari pentru a face vizibile cazurile de excluziune/discriminare/impactul DIU, cât exemple pozitive și propriile voci ale copiilor din medii defavorizate și din Școala Nicolae Iorga/Clubul EduPlus.

Proiectul a rezultat din necesitatea construirii unei alternative în spațiul mediatic pentru modul în care sunt reflectate realitățile unor grupuri minoritare/vulnerabile, țintă a discursului instigator la ură, precum romi, evrei, LGBTQ+, imigranți etc, a informării corecte a societății românești și implicării tinerilor în promovarea diversității prin reprezentarea responsabilă în media a membrilor grupurilor amintite.

 

Cine sunt partenerii din proiect?

>ACTEDO- Centrul de Acțiune pentru Egalitate și Drepturile Omului ;

>Asociația Centrul pentru Studiul Democrației ;

>Asociația pentru studiu și practică nonviolentă-ASPNR (Clubul EduPlus );

>Cluj School for Public Health;

>România Pozitivă;

>Școala Gimnazială Nicolae Iorga din Cluj-Napoca;

Clubul EduPlus, creat în cadrul Școlii Nicolae Iorga din Cluj-Napoca, este în prezent programul principal al Asociației pentru Studiu și Practică Nonviolentă și Restaurativă- ASPNR, partener în cadrul proiectului StReEt. Școala Nicolae Iorga este situată într-unul dintre cartierele mărginașe ale Clujului, iar mulți dintre copiii care sunt elevi în acestă școală provin din familii cu un nivel de educație și de bunăstare scăzute și prezintă un risc extrem de abandon școlar, absenteism și prin urmare sunt expuși riscului marginalizării sau excluziunii sociale.

 

Jurnalismul Comunitar practicat de Go Free

În viziunea asociației Go Free, jurnalismul comunitar s-a conturat ca fiind genul de jurnalism centrat pe oamenii din localități și comunități multietnice mici și/sau vulnerabile, din zone rurale, ori cartiere/zone periferice ale marilor orașe. Instrumentul a fost dezvoltat de Go Free în cadrul proiectului “Jurnaliști Comunitari pentru Solidaritate Socială: StReEt, desfășurat în aprilie 2015-aprilie 2016, proiect desemnat Proiectul de voluntariat al anului în domeniul activism și drepturile omului la Gala Națională a Voluntarilor în 2016, și care a primit de asemenea 2 premii pentru combaterea discursului instigator la ură, în cadrul aceleași gale cât și la Gala Tineretului din Romania.

Go Free a dezvoltat un Ghid al Jurnalistului Comunitar care cuprinde informații utile despre instrument și aplicarea lui în comunitățile vulnerabile, multietnice. Pentru detalii, ghidul poate fi consultat aici: http://www.gofree.ro/2016/06/09/ghidul-jurnalistului-comunitar-o-abordare-solidara-a-inechitatilor-in-media-romana-romani/

 Vă prezentăm un material video realizat în urma documentărilor din Comuna Sînpaul (jud. Cluj) și publicat de echipa jurnaliștilor comunitari în cadrul proiectului Școala de Jurnalism Comunitar StReEt, în decembrie 2018:

Școala de Jurnalism Comunitar StReEt urmărește:

> promovarea jurnalismului cetățenesc și a jurnalismul comunitar ca instrumente de implicare a tinerilor în comunitate;

>formarea unei noi generații cetățeni-jurnaliști care:

>promovează respectul pentru diversitate, egalitatea de gen, democrația participativă și solidaritatea cu persoanele afectate de injustiții sociale;

>combate prejudecățile, stereotipurile și discursul instigator la ură, antisemitismul, rasismul și a altor atitudini ostile grupurilor minoritare/vulnerabile;

>contribuie la îmbunătățirea cunoștințelor și schimbarea atitudinilor reprezentanților media, a publicului larg și a factorilor de decizie privind nedreptatea socială;

>intervine asupra situațiilor de nedreptate socială identificate și documentate prin mijloace specifice rolului de watchdog al jurnalistului comunitar și acțiuni de media advocacy;

> dezvoltă materiale jurnalistice (scris/foto/video/multimedia) care reflectă injustiții dar și atitudini pozitive, produc schimbare în comunitate și îndeamnă la acțiune solidară;

Viziunea Școlii de Jurnalism Comunitar: activism pentru drepturile omului prin jurnalism realizat de tineri care vor beneficia atât de o pregătire teoretică, dar mai ales practică, atât în cadrul workshop-urilor realizate cu sprijinul partenerilor și colaboratorilor implicați în proiect (pe teme ce țin de drepturile omului, egalitate de gen, respect pentru diferențe, discurs instigator la ură, justiție locativă, foto/video jurnalism etc, cât și în cadrul unor activități practice de documentare pe teren. Activitățile vor fi construite pe metodologii participative, nonformale.

 

Cine este jurnalistul comunitar?

Jurnalistul comunitar documentează și redactează materiale jurnalistice care reflectă atitudini pozitive și centrate pe soluții, dezvoltă povești ale oamenilor din comunitățile StReEt și grupuri vulnerabile și oferă inspirație spre acțiune comună, solidară a tuturor celor implicați.

 

Miruna Lupaș, elevă în clasa a XI-a, Jurnalist comunitar, despre experiența în cadrul proiectului: „Acest an a reprezentat pentru mine, ca voluntar, un an al descoperirilor și a înțelegerii. M-am înscris în proiectul „Școala de Jurnalism Comunitar” din pasiunea pentru scris, în primul rând, jurnalismul comunitar nefiind foarte cunoscut mie până la momentul interviului cu Andra, care m-a surprins plăcut când mi-a spus că vom face documentări în sate și vom asculta poveștile vieții rurale. Astfel, după primul curs de formare, am avut prima consultare cu tinerii din Sînpaul. Atât vizitarea vechii biserici și a Muzeului Etnografic al comunei Sînpaul, cât și pregătirea evenimentului „Dezbatere pe uliță” au contribuit substanțial la o reorganizare a setului propriu de valori, astfel că solidaritatea, incluziunea socială și comunitatea înseamnă foarte mult pentru mine. Asociația Go Free mi-a confirmat prin proiectul StReEt că implicarea civică joacă un rol foarte important. Mai mult, activitatea că jurnalist comunitar pe care am desfășurat-o până în prezent mi-a oferit o nouă perspectivă din care să cunosc satul. Acum înțeleg că scopul nu este de a-i aduce pe tinerii la oraș, ci de a-i încuraja să (re)pună satul în mișcare, să îi redefinească autenticitatea prin dezvoltarea și valorificarea lui. În final, doresc să le mulțumesc tuturor celor implicați în activitățile organizate de Go Free pentru impactul pozitiv, pe care l-au avut asupra mea.”

 

Care este scopul activității jurnalistice în cadrul proiectului StReEt?

Echipa de tineri jurnaliști comunitari participă la activitățile Școlii de Jurnalism Comunitar StReEt, învăță să folosească jurnalismul comunitar ca instrument de implicare astfel încât să poată identifica, documenta și elabora materiale jurnalistice despre realitățile comunităților vulnerabile. Prin intermediul materialelor realizate, tinerii jurnaliști comunitari aduc în atenția publicului larg situațiile de injustiție cu care se confruntă membrii comunităților vulnerabile, cât și a autorităților locale care pot interveni la nivel local/județean/regional pentru a produce o schimbare în aceste comunități.

 

Ana Maria Simerea, studentă, Jurnalist comunitar despre experiența din cadrul Școlii de Jurnalism Comunitar StReEt la Cafe Journalism for Justice #8: StReEt Talks:

“Salut, mă bucur să vă revăd şi în această seară! Eu sunt jurnalist comunitar tot din mai 2018 şi aş vrea să spun de ce m-am înscris la acest proiect. M-a atras ideea de “comunitar” din partea asta de jurnalism comunitar şi faptul că proiectul ne încurajează să scriem responsabil, să scriem pentru comunităţi, şi, mai mult decât atât, nu doar să scriem, să facem anumite probleme cunoscute, ci şi să încercăm să le rezolvăm cumva, să atingem acele probleme; de exemplu, să atragem atenţia autorităţilor capabile să rezolve problemele respective sau să încercăm să activăm persoanele din comunitate să facă ceva în privinţa situaţiilor identificate. De asemenea, acest proiect e şi o provocare pentru mine pentru că presupune interacţiune cu oameni noi şi să intervii în diferite medii, ceea ce pentru un introvert e destul de dificil, dar mă ajută. De asta vă încurajez şi pe voi să vă înscrieţi şi să veniţi la activităţile pe care le organizăm împreună pentru că aşa puteţi vedea şi ce vă place şi să creşteţi mult mai mult. Cam asta este ce am vrut eu să zic şi, nu în ultimul rând, că în Asociaţia Go Free m-am regăsit cel mai mult dintre toate organizaţiile de voluntariat din care am făcut parte până acum. Mulţumesc!”

 

Organizarea și implicarea în 10 acțiuni civice în perioada mai 2018-aprilie 2019:

>3 acțiuni civice îi vor avea în centru pe cei 15 elevii din Clubul EduPlus; Scopul celor 3 acțiuni este de a plasa în spațiul public vocea copiilor din Clubul EduPlus, care provin din medii defavorizate, având un risc crescut de abandon școlar, și care sunt invizibili pentru marea parte a clujenilor.

>2 evenimente Cafe Journalism for Justice 

Evenimentele nonformale de tipul “Café Journalism for Justice” urmăresc pe de o parte consolidarea comunității de practică a jurnaliștilor comunitari în Cluj-Napoca, având totodată scopul de a pune pe agenda publică/media/politică subiectele identificate de cei 20 de jurnaliști cu vârste între 15-30 de ani, în comunitățile vulnerabile rurale din județul Cluj și Sălaj, cât și în comunitățile vulnerabile din Cluj-Napoca sau zone urbane periferice. Cafe-urile sunt un mediu potrivit pentru a mobiliza sprijin din exterior și de a pune în contact persoane din comunități vulnerabile cu actori care pot contribui la îmbunătățirea situațiilor identificate de jurnaliștii comunitari.

StReEt Talks;

>Dezvoltarea și publicarea materialelor jurnalistice de către tinerii jurnaliști comunitari (foto/text/multimedia etc);

> 3 acțiuni în care jurnaliștii vor fi implicați în cadrul Activității 4 – Acțiuni publice de media advocacy au în vedere aplicarea a minim 3 instrumente de advocacy (ex. redactarea unei scrisori deschise către decidenți, crearea unei petiții, participarea activă la o ședință de Consiliu Local, inițierea unei petiții, solicitare de informații publice pe legea 544, crearea unei campanii publice de media advocacy etc),  sau susținerea/participarea la/implicarea în minim 3 manifestații publice/marșuri/proteste pe temele susținute de proiect (ex. marș pentru susținerea drepturilor omului sau egalității de gen, marșuri pentru combaterea rasismului, marșuri împotriva evacuărilor forțate, marșuri de solidaritate cu comunitatea de romi din Pata Rât etc inițiate de alte organizații nonguvernamentale/grupuri de inițiative locale).

 

 Ema, elevă la Școala Nicolae Iorga și membru al Clubului EduPlus, a vorbit la evenimentul Cafe Journalism for Justice #8 despre experiența și activitatea ei în cadrul proiectului Școala de Jurnalism Comunitar StReEt:

„La început când am auzit de clubul de jurnalism comunitar m-am gândit că vreau să mă duc numai pentru fotografie, ca să învăț să fac fotografii. Dar mi-am dat seama că a început să mă intereseze problemele apărute în mediu sau cele pe care le-am găsit pe teren la Someș Delivery. De exemplu, am întâlnit o problemă legată de parcul de câini, din cauza unei guri de canal neastupate, am făcut fotografii și am făcut plângere, fără clubul de jurnalism comunitar. ”

În urma acțiunii făcute de Ema și de o prietenă, după ce un câine a căzut în canalul descoperit din parc, problema sesizată a fost rezolvată, canalul fiind acoperit.

Acțiunile fiecăruia dintre noi pot modela spațiul public într-un mod frumos atunci când nu trecem cu indiferență pe lângă problemele pe care le vedem în jurul nostru, iar Ema a înțeles asta.

 

Ce face jurnalistul comunitar în Școala de Jurnalism Comunitar StReEt?

>Participă la activitățile de formare;

>Participă activ la trainingurile și atelierele de lucru organizate în cadrul proiectului, precum și la evenimentele publice de media advocacy;

>Participă la întâlnirile de lucru ale echipei, monitorizează propria activitate și raportează periodic;

>Utilizează în mod responsabil echipamentul foto-video în activitatea de documentare;

>Documentează pe teren în echipă (cu sprijinul voluntarilor Go Free) – colectează informații, realizează interviuri, înregistrări audio/video, realizează fotografii, documentare etc.; Voluntarii jurnaliști comunitari vor lucra în echipe, și vor aborda teme în funcție de interesele lor. Sunt planificate minim 3-4 vizite de documentare pentru fiecare echipă, ce vor fi stabilite de comun acord (în principal acestea se vor desfășura în weekend).

>Elaborează materiale jurnalistice scrise, foto, video, individual și/sau în echipă;

>Se implică în elaborarea strategiei de media advocacy și a planului de acțiune pentru evenimentele publice de media advocacy;

>Protejează sursele și le garantează confidențialitatea;

>Asigură veridicitatea informațiilor incluse în materialele jurnalistice printr-o documentare corectă, responsabilă, verifică informația din diferite surse (membrii comunității, reprezentanți ai instituțiilor locale, alți actori implicați);

>Se asigură că oamenii înțeleg ceea ce poate să le ofere, nu face promisiuni și nu își asumă rezolvarea problemelor pe care le semnalează;

>Nu oferă bunuri materiale în schimbul informațiilor pe care le primește și nu încurajează astfel de atitudini, ci construiește o relație care se bazează pe încredere;

>Comunică persoanelor intervievate scopul discuției, care este finalitatea întâlnirii și unde vor fi publicate materiale rezultate;

>Nu fotografiază persoane în ipostaze care le pot leza demnitatea sau care pot să le aducă prejudicii (nu dezvăluie prin fotografii identitatea persoanelor vulnerabile sau aflate în situații de risc) și nu publică material (scrise/foto/video) realizate în cadrul proiectului fără acordul managerului de proiect;

>Solicită acordul părinților pentru fotografierea/filmarea minorilor;

>Acționează responsabil față de cititori, își asumă rolul de “formator de opinie”, promovează respectul pentru diversitate, solidaritatea socială și combate discursul instigator la ură și injustițiile din comunitățile pe care le reprezintă.

>Jurnalistul comunitar pune omul în centrul activității sale jurnalistice, cultivă solidaritatea, respectând dreptul la viață privată și demnitate, asigurându-se totodată că informațiile pe care le publică nu vulnerabilizează/nu pun în pericol persoanele din comunitate.

 

Pe parcursul proiectului jurnaliștii comunitari pot solicita adeverință de practică pentru orele de voluntariat desfășurate, iar la finalul proiectului vor primi Certificatul de Voluntariat conform metodologiei aplicate la nivel național (recunoscut, odată cu Legea Voluntariatului, ca experiență profesională).

 

Ne dorim ca activitatea pe care o desfășurăm să inspire alți tineri să ni se alăture, cât și alte organizații și instituții să preia instrumentul jurnalismului comunitar în comunitățile în care sunt prezente:

“Credem că în România este nevoie să creăm mai multe contexte în care tinerii să își dezvolte atitudini și comportamente democratice, dar mai ales să exerseze gândirea critică și empatia. Grija față de comunitate și membrii ei cei mai vulnerabili poate fi exprimată și prin acțiuni media responsabile, prin monitorizarea și combaterea discursului instigator la ură dar și a știrilor false și a mesajelor ofensatoare și care îndeamnă la discriminare, violență sau marginalizarea unor grupuri vulnerabile ori minoritare. Prin Școala de Jurnalism Comunitar StReEt pe care o dezvoltăm la Cluj facem pași împreună cu tinerii implicați spre a crea un dialog real între membrii diferitelor comunități, lăsând totodată în comunitate puterea de a schimba lucrurile sau a le transforma așa cum își doresc”Andra Camelia Cordoș, Coordonator proiect.

Contact:

asociatiagofree@gmail.com

Conținutul acestei pagini reprezintă strict poziția Asociației Go Free, responsabilă de implementarea proiectului Școala de Jurnalism Comunitar StReEt.

 

Leave a Reply