Despre Gala

Posted on April 22, 2012 by

Lansată în 2011, iniţiativa “Go Free – Asociaţia pentru Sprijinirea Societăţii Civile ” a avut ca ţintă recunoaşterea tinerelor talente din mediul academic clujean şi promovarea lor în societate ca adevărate modele de urmat. Când ne-am hotărât să identificăm studenţii din Universitatea Babeş-Bolyai care s-au remarcat la nivel local, naţional şi internaţional doream să recunoaştem inovaţia, performanţa şi creativitatea acestora.

Go Free Awards Gala 2011, organizată în parteneriat cu OSUBB, a premiat peste 40 de studenţi din Universitatea Babeş-Bolyai care au excelat în diverse domenii de studiu şi care s-au remarcat prin participarea la concursuri naţionale şi internaţionale, câştigarea unor burse, contribuţii individuale sau sprijin acordat grupurilor dezavantajate, dar i-am premiat şi pe acei studenţi care au reuşit prin voluntariat să facă o diferenţă în societate.

 

Go Free Awards Gala 2012 aduce în plus, faţă de prima ediţie, accentul pe participare publică şi contribuţii ale tinerilor în comunitatea locală. Având în vedere succesul primei ediţii, susţinut atât prin numărul mare de premianţi cât şi prin acopeririea media de care Gala a avut parte, suntem convinşi că şi a doua ediţie va fi primită cu succes (lista premianţilor din 2011 poate fi consultată aici).

 Scopul proiectului

Ne dorim ca prin acest proiect să promovăm în comunitatea academică clujeană valori precum participarea, performanţa în activităţi școlare și extraşcolare-voluntariat, explorarea educaţiei nonformale, lucrul în reţea, parteneriatul studenţi-profesori.

 

 

Obiectivele proiectului

 ● recunoaşterea publică a rezultatelor studenţilor de excepţie obţinute în procesul educaţional şi în activităţile extraşcolare;

● promovarea educaţiei nonformale în rândul tinerilor ca sursă de cunoaştere şi afirmare profesională;

● promovarea voluntariatului şi crearea unei culturi a participării în cadrul comunităţii academice clujene;

● crearea unei reţele orientate spre acţiune şi colaborare permanentă între studenţii de excepţie din comunitatea clujeană;

● consolidarea relației dintre studenţi şi profesori ca principiu de bază pentru un proces educațional de calitate;

● recompensarea studenţilor excepţionali sub forma unor burse Go Free (obiectiv pentru anul 2013).

 


Comments are closed.