Dialog Inclusiv – conectăm politicile de tineret la nevoile tinerilor cu oportunități reduse

Posted on November 16, 2021 by

share on facebook   

Experiența de lucru la firul ierbii cu tineri din orașe și sate ne-a determinat să pornim un proces structurat în mai multe etape, prin care să aflăm care sunt nevoile reale ale tinerilor cu oportunități reduse sau din grupuri vulnerabile din județul Cluj, iar pe de altă parte să inițiem un dialog cu autoritățile publice pentru a comunica provocările tinerilor și a găsi soluții incluzive care să sprijine tinerii în dezvoltarea lor.

Go Free – Asociația pentru Sprijinirea Societății Civile și Asociația GAL Someș-Nadăș au demarat în parteneriat proiectul „Dialog Inclusiv – conectăm politicile de tineret la nevoile tinerilor cu oportunități reduse” din județul Cluj, finanțat prin programul Erasmus Plus, iar activitățile se vor desfășura cel târziu până în noiembrie 2022.

Ilustrație de George Roșu

Proiectul Dialog inclusiv este structurat pe mai multe etape. Deși pandemia ne-a dat planul de implementare peste cap de mai multe ori, ne propunem să implementăm următoarele activități principale:

13 consultări cu tinerii cu oportunități reduse din județul Cluj (cu vârsta între 14-30 ani).

Ne-am propus să ajungem atât în comunități rurale (precum Sânpaul, Cămărașu), cât la tienerii din orașe precum Turda, Gherla etc. Dintre acestea, 7 consultări vor avea loc în Cluj-Napoca, atât cu elevi, cât și cu studenți care învață în Cluj sau au domiciliul aici). Întâlnirile de consultare se vor derula pe parcursul a 2 zile, iar interacțiunile vor fi interactive și vor încuraja dialogul cu tinerii și participarea lor activă.

Întâlnirile de consultare cu tinerii au ca obiectiv identificarea nevoilor, problemelor, provocărilor și oportunitățile de dezvoltare ale tinerilor cu oportunități reduse din județul Cluj, pe 8 domenii cheie: Educație; Dezvoltare profesională/Ocupație; Cultură și artă; Participarea tinerilor; Drepturile tinerilor; Viață sănătoasă, Spații pentru tineri; Mediul înconjurător.

2 seminarii județene de tineret, desfășurate pe parcursul a 7 zile – în cadrul cărora va fi elaborat draftul „Strategiei de dezvoltare multilaterală și incluziune socială prin măsuri consolidate a tinerilor cu oportunități reduse din județul Cluj”.

Masa, cazarea și transportul pentru tinerii participanți în proiect vor fi asigurate de către organizatori.

Fiecare seminar va aborda 4 domenii diferite din cadrul strategiei:

(I) Seminar de tineret DialogUE for Cl(U)j – domenii: Educație, Dezvoltare profesională, Cultură și artă, Multiculturalism.

(II) Seminar de tineret DialogUE for Cl(U)j – domenii: Sănătate și stil de viață sănătos, Sport, timp liber și agrement, Democrație participativă, Identitate Europeană.

3 dezbateri în Cluj, organizate la final de proiect, cu (1) tineri elevi, (2) studenți și (3) alți tineri, la care vor participa și factori de decizie pentru a evalua relevanța măsurilor strategice din cadrul strategiei în raport cu nevoile concrete ale tinerilor cu oportunități reduse și pentru a aduce completări strategiei.

1 cercetare online și 1 proces de advocacy prin care ne propunem să dăm vizibilitate problemelor cu care se confruntă tinerii cu oportunități reduse din județul Cluj, prin intermediul unei platforme de watchdog, care ne va permite să urmărim provocările tinerilor cu oportunități reduse și să le abordăm ulterior în dezbaterile publice la care vom invita și factori de decizie.

Prin activitățile planificate, proiectul Dialog Inclusiv împuternicește în primul rând tinerii să se implice în comunitate ca parte activă, creând contexte de învățare în care vocea lor să fie auzită și ideilor lor să fie valorificate. De asemenea, tinerii vor învăța să acționeze împreună și să devină vizibili, vor dobândi capacitatea de a participa în mod activ și solidar la viața comunității și de a-și canaliza energia în mod constructiv pentru a produce schimbări atât la nivel personal, cât și la nivelul grupurilor/comunităților din care fac parte.

Pe de altă parte, proiectul Dialog Inclusiv își propune să crească gradul de conștientizare a societății românești cu privire la nevoile și aspirațiile tinerilor cu oportunități reduse, inechitățile sociale, a discriminării rasiale și a importanței dialogului inclusiv în spatiul publice.

Dezvoltarea „Strategiei de dezvoltare multilaterală și incluziune socială prin măsuri consolidate a tinerilor cu oportunități reduse din județul Cluj” – ca rezultat final al proiectului – pe baza nevoilor reale ale tinerilor va contribui pe termen scurt și lung la îmbunătățirea condiției și rezolvarea în timp a problemelor tinerilor cu oportunități reduse din județul Cluj. Ne dorim ca această strategie să reprezinte un punct de reper pentru viitoarele politici județene și locale de tineret, dar și un sprijin pentru societatea civilă și ONGurilor de tineret care desfășoară activități de incluziune socială și proiecte cu tineri din județul Cluj.

Pentru parteneriate cu instituții de învățământ din județul Cluj și organizații de tineret care doresc să se alăture demersului inițiat de Go Free și Gal Someș-Nadăș, pentru a găzdui un eveniment de consultare cu tinerii ne puteți contacta oricând la adresa asociatiagofree@gmail.com .

Activitatea de lansare a proiectului va avea loc pe 25 noiembrie.  Mai multe detalii vor fi publicate în curând pe site-ul www.gofree.ro și platformele de social media Facebook Go Free și Instagram Go Free.

Leave a Reply