Înscrie-te în echipa StReEt: mai mult activism decât jurnalism!

Posted on May 8, 2018 by

share on facebook   

Școala de Jurnalism Comunitar StReEt este o inițiativă a Go Free –Asociația pentru Dezvoltarea Societății afis18maiCivile, prin care ne-am propus, împreună cu partenerii noștri, pregătirea practică a 35 de tineri în domeniul valorilor și comportamentelor democratice și combatere a discursului instigator la ură prin folosirea Jurnalismului Comunitar ca instrument de implicare civică și watchdog pentru democrație, pe o perioadă de 12 luni.

Proiectul are 2 componente, cuprinzând activități cu 2 grupuri: 20 de tineri (vârsta 15-35 de ani), cărora li se adresează și prezentul apel la înscrieri, iar pe de altă parte asociația Go Free va desfășura activități și cu elevi din cadrul Școlii Gimnaziale Nicolae Iorga din Cluj-Napoca.

Înscrierile se fac online, completând până la data de 11 mai  18 mai, ora 23:59, formularul disponibil aici.

Obiectivele proiectului sunt:

(1) Dezvoltarea competențelor în jurnalism comunitar pentru: (A) 20 tineri în Școala de Jurnalism Comunitar (componenta 1) și (B) minim.15 elevi în Școala Iorga/Club EduPlus din Cluj-Napoca (component 2), astfel încât să poată desfășura activități jurnalistice în comunitate și să poată elabora în echipă/individual materiale jurnalistice scrise/audio/foto/video despre comunități vulnerabile/civism din zone urbane periferice și comunități rurale StReEt (http://www.gofree.ro/harta-street/ ) din jud. Cluj și Sălaj, în spiritul promovării și ocrotirii valorilor democratice și combaterii discursului instigator la ură.

(2) Implementarea a 10 acțiuni de media advocacy și promovarea activității tinerilor jurnaliști comunitari pentru a face vizibile cazurile de excluziune/discriminare/impactul DIU, cât și propriile voci ale copiilor din medii defavorizate din Școala Nicolae Iorga/Clubul EduPlus.

Proiectul a rezultat din necesitatea construirii unei alternative în spațiul mediatic pentru modul în care sunt reflectate realitățile unor grupuri minoritare/vulnerabile, țintă a discursului instigator la ură, precum romi, evrei, LGBTQ+, imigranți etc, a informării corecte a societății românești și implicării tinerilor în promovarea diversității prin reprezentarea responsabilă în media a membrilor grupurilor amintite.

 

Jurnalismul Comunitar practicat de Go Free

În viziunea asociației Go Free, jurnalismul comunitar s-a conturat ca fiind genul de jurnalism centrat pe oamenii din localități și comunități multietnice mici și/sau vulnerabile, din zone rurale, ori cartiere/zone periferice ale marilor orașe. Instrumentul a fost dezvoltat de Go Free în cadrul proiectului “Jurnaliști Comunitari pentru Solidaritate Socială: StReEt, desfășurat în aprilie 2015-aprilie 2016, proiect desemnat Proiectul de voluntariat al anului în domeniul activism și drepturile omului la Gala Națională a Voluntarilor în 2016, și care a primit de asemenea 2 premii pentru combaterea discursului instigator la ură, în cadrul aceleași gale cât și la Gala Tinerilor din Romania.

Go Free a dezvoltat un Ghid al Jurnalistului Comunitar care cuprinde informații utile despre instrument și aplicarea lui în comunitățile vulnerabile, multietnice. Pentru detalii, ghidul poate fi consultat aici: http://www.gofree.ro/2016/06/09/ghidul-jurnalistului-comunitar-o-abordare-solidara-a-inechitatilor-in-media-romana-romani/

 

Școala de Jurnalism Comunitar StReEt urmărește:

> promovarea jurnalismului cetățenesc și a jurnalismul comunitar ca instrumente de implicare a tinerilor în comunitate;

>formarea unei noi generații cetățeni-jurnalisti care:

>promovează respectul pentru diversitate, egalitatea de gen, democrația participativă și solidaritatea cu persoanele afectate de injustiții sociale;

>combate prejudecățile, stereotipurile și discursul instigator la ură, antisemitismul, rasismul și a altor atitudini ostile grupurilor minoritare/vulnerabile;

>contribuie la îmbunătățirea cunoștințelor și schimbarea atitudinilor reprezentanților media, a publicului larg și a factorilor de decizie privind nedreptatea socială;

>intervine asupra situațiilor de nedreptate socială identificate și documentate prin mijloace specifice rolului de watchdog al jurnalistului comunitar și acțiuni de media advocacy;

> dezvoltă materiale jurnalistice (scris/foto/video/multimedia) care reflectă injustiții dar și atitudini pozitive, produc schimbare în comunitate și îndeamnă la acțiune solidară;

Viziunea Școlii de Jurnalism Comunitar: activism pentru drepturile omului prin jurnalism realizat de tineri care vor beneficia atât de o pregătire teoretică, dar mai ales practică, atât în cadrul workshop-urilor realizate cu sprijinul partenerilor și colaboratorilor implicați în proiect (pe teme ce țin de drepturile omului, egalitate de gen, respect pentru diferențe, discurs instigator la ură, justiție locativă, foto/video jurnalism etc, cât și în cadrul unor activități practice de documentare pe teren. Activitățile vor fi construite pe metodologii participative, nonformale.

 

Cine este jurnalistul comunitar?

Jurnalistul comunitar documentează și redactează materiale jurnalistice care reflectă atitudini pozitive și centrate pe soluții, dezvoltă povești ale oamenilor din comunitățile StReEt și grupuri vulnerabile și oferă inspirație spre acțiune comună, solidară a tuturor celor implicați.

 

Care este scopul activității jurnalistice în cadrul proiectului StReEt?

Echipa de tineri jurnaliști comunitari participă la activitățile Școlii de Jurnalism Comunitar StReEt, învăță să folosească jurnalismul comunitar ca instrument de implicare astfel încât să poată identifica, documenta și elabora materiale jurnalistice despre realitățile comunităților vulnerabile. Prin intermediul materialelor realizate, tinerii jurnaliști comunitari aduc în atenția publicului larg situațiile de injustiție cu care se confruntă membrii comunităților vulnerabile, cât și a autorităților locale care pot interveni la nivel local/județean/regional pentru a produce o schimbare în aceste comunități.

 

Organizarea și implicarea în 10 acțiuni civice în perioada mai 2018-aprilie 2019:

>3 acțiuni civice îi vor avea în centru pe cei 15 elevii din Clubul EduPlus; Scopul celor 3 acțiuni este de a plasa în spatiul public vocea copiilor din Clubul EduPlus, care provin din medii defavorizate, având un risc crescut de abandon școlar, și care sunt invizibili pentru marea parte a clujenilor. Acțiunile vor fi participative, construite prin metode creative, nonformale precum The Word Carrier; Expoziție PhotoStory; Living Exhibition; Galeria Jurnalistului Comunitar; Flash-mob etc.

>2 evenimente Cafe Journalism for Justice vor fi organizate în cadrul Activității 4 – Acțiuni de media advocacy.

Evenimentele nonformale de tipul “Café Journalism for Justice” urmăresc pe de o parte consolidarea comunității de practică a jurnaliștilor comunitari în Cluj-Napoca, având totodată scopul de a pune pe agenda publică/media/politică subiectele identificate de cei 20 de jurnaliști cu vârste între 15-30 de ani, în comunitățile vulnerabile rurale din județul Cluj și Sălaj, cât și în comunitățile vulnerabile din Cluj-Napoca sau zone urbane periferice. Cafe-urile sunt un mediu potrivit pentru a mobiliza sprijin din exterior și de a pune în contact persoane din comunități vulnerabile cu actori care pot contribui la îmbunătățirea situațiilor identificate de jurnaliștii comunitari.

> StReEt Talks;

>Dezvoltarea și publicarea materialelor jurnalistice; de către tinerii jurnaliști comunitari (foto/text/multimedia etc);

> 3 acțiuni în care jurnaliștii vor fi implicați în cadrul Activității 4 – Acțiuni publice de media advocacy are în vedere aplicarea a minim 3 instrumente de advocacy (ex. redactarea unei scrisori deschise către decidenți, crearea unei petiții, participarea activă la o ședință de Consiliu Local, inițierea unei petiții, solicitare de informații publice pe legea 544, crearea unei campanii publice de media advocacy,  sau susținerea/participarea la/implicarea în minim 3 manifestații publice/marșuri/proteste pe temele susținute de proiect (ex. marș pentru susținerea drepturilor omului sau egalității de gen, marșuri pentru combaterea rasismului, marșuri împotriva evacuărilor forțate, marșuri de solidaritate cu comunitatea de romi din Pata Rât etc inițiate de alte organizații nonguvernamentale/grupuri de initia’ive locale).

 

Cine poate aplica pentru a face parte din echipa tinerilor jurnaliști comunitari?

Orice tânăr între 15-30 de ani poate aplica pentru a face parte din echipa StReEt. Pentru a face parte din echipa de jurnaliști comunitari nu este necesară o pregătire profesională în domeniul media (tinerii selectați vor beneficia de pregătire în cadrul activităților de formare).

 

Ce face jurnalistul comunitar în StReEt?

>Participă la activitățile de formare;

>Participă activ la trainingurile și atelierele de lucru organizate în cadrul proiectului, precum și la evenimentele publice de media advocacy;

>Participă la întâlnirile de lucru ale echipei, monitorizează propria activitate și raportează periodic;

>Utilizează în mod responsabil echipamentul foto-video în activitatea de documentare;

>Documentează pe teren în echipă (cu sprijinul voluntarilot Go Free) – colectează informații, realizează interviuri, înregistrări audio/video, realizează fotografii, documentare etc.; Voluntarii jurnaliști comunitari vor lucra în echipe, și vor aborda teme în funcție de interesele lor. Sunt planificate minim 3-4 vizite de documentare pentru fiecare echipă, ce vor fi stabilite de comun acord (în principal acestea se vor desfășura în weekend).

>Elaborează materiale jurnalistice scrise, foto, video – minim 2 materiale elaborate, individual și/sau în echipă;

>Se implică în elaborarea strategiei de media advocacy și a planului de acțiune pentru evenimentele publice de media advocacy;

>Protejează sursele și le garantează confidențialitatea;

>Asigură veridicitatea informațiilor incluse în materialele jurnalistice printr-o documentare corectă, responsabilă, verifică informația din diferite surse (membrii comunității, reprezentanți ai instituțiilor locale, alți actori implicați);

>Se asigură că oamenii înțeleg ceea ce poate să le ofere, nu face promisiuni și nu își asumă rezolvarea problemelor pe care le semnalează;

>Nu oferă bunuri materiale în schimbul informațiilor pe care le primește și nu încurajează astfel de atitudini, ci construiește o relație care se bazează pe încredere;

>Comunică persoanelor intervievate scopul discuției, care este finalitatea întâlnirii și unde vor fi publicate materiale rezultate;

>Nu fotografiază persoane în ipostaze care le pot leza demnitatea sau care pot să le aducă prejudicii (nu dezvăluie prin fotografii identitatea persoanelor vulnerabile sau aflate în situații de risc) și nu publică material (scrise/foto/video) realizate în cadrul proiectului fără acordul managerului de proiect;

>Solicită acordul părinților pentru fotografierea/filmarea minorilor;

>Acționează responsabil față de cititori, își asumă rolul de “formator de opinie”, promovează respectul pentru diversitate, solidaritatea socială și combate discursul instigator la ură și injustițiile din comunitățile pe care le reprezintă.

>Jurnalistul comunitar pune omul în centrul activității sale jurnalistice, cultivă solidaritatea, respectând dreptul la viață privată și demnitate, asigurându-se totodată că informațiile pe care le publică nu vulnerabilizează/nu pun în pericol persoanele din comunitate.

>Pe parcursul proiectului jurnaliștii comunitari pot solicita adeverință de practică pentru orele de voluntariat desfășurate, iar la finalul proiectului vor primi Cerificatul de Voluntariat conform metodologiei aplicate la nivel național (recunoscut, odată cu Legea Voluntariatului, ca experiență profesională).

 

Cât timp alocă jurnalistul comunitar activităților StReEt?

Programul de lucru în cadrul proiectului StReEt este unul flexibil. Număr de ore de voluntariat este în medie de 6h/săpt (incluzând și trainingurile/atelierele formare și documentare din cadrul proiectului).

 

 

Unde își desfășoară jurnalistul comunitar activitatea?

Activitățile proiectului se vor desfășura la sediul Go Free, în Cluj-Napoca. O parte din activitatea jurnalistică se va desfășura pe teren, în localități rurale din județele Cluj și Sălaj (3-4 vizite realizate în echipă);

 

Care este sprijinul pe care îl oferă Asociația Go Free împreună cu partenerii?

Jurnaliștii comunitari vor fi sprijiniți în procesul de formare și în activitatea jurnalistică de către echipa de proiect și experți-traineri ce vor avea și rolul de consultanți;

Toate costurile activității de formare sunt suportate de către Go Free (mese, pauze de cafea, materiale de training;

Fiecare echipă va dispune de un Kit de reportaje (aparat fotografic, trepied, reportofon digital, etc.)

Toate costurile activității de documentare pe teren sunt suportate de către Go Free (transport și mese, ocazional unde se justifică și cazare).

 

Dacă mai ai întrebări ne poți scrie pe adresa asociatiagofree@gmail.com .

 

Cine sunt partenerii din proiect?

>ACTEDO- Centrul de Acțiune pentru Egalitate și Drepturile Omului ;

>Asociația Centrul pentru Studiul Democrației ;

>Asociația pentru studiu și practică nonviolentă-ASPNR (Clubul EduPlus );

>Cluj School for Public Health;

>România Pozitivă;

>Școala Gimnazială Nicolae Iorga din Cluj-Napoca;

 

Proiectul “Școala de Jurnalism Comunitar StReEt” este realizat cu sprijinul financiar al Fondului pentru Inovare Civică, program dezvoltat de Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile în parteneriat cu Romanian-American Foundation, sprijinit de Enel România, Raiffeisen Bank și Ursus Breweries. StReEt va fi implementat în perioada aprilie 2018 – aprilie 2019 de către Go Free – Asociația pentru Sprijinirea Societății Civile și partenerii.

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a programului Fondul pentru Inovare Civică sau a partenerilor.

Leave a Reply