2 august: Holocaustul romilor, comemorat la Auschwitz

Posted on August 2, 2016 by

share on facebook   

DSC_05152 august, Ziua Europeană de Comemorare a Holocaustului Romilor a fost marcată la Auschwitz în cadrul evenimentului internațional “Roma Genocide Remembrance: Dik I Na Bistar/Privește și nu uita”, unde peste 350 de tineri romi și ne-romi (din România, Ungaria, Italia, Bulgaria, Franța, Spania, Grecia, Marea Britanie, Ucraina, Macedonia, Serbia, Muntenegru, Kosovo, Croația, Austria, Germania, Olanda și Portugalia) au participat la ceremonia oficială dedicată comemorării victimelor rome din perioada Holocaustului (Porrajmos) în prezența supraviețuitorilor romi ai Holocaustului (Raymond Gureme, Albert Wolf, Peter Hollenreiner, Siegfried Heilig, Frieda Larsen, Forgacz Jozseff) și reprezentanților guvernelor și instituțiilor relevante la nivel internațional. Evenimentul este coordonat de către Asociația Nevo Parudimos din Reșița în parteneriat cu peste 24 de organizații membre ale rețelei TernYpe.

“Trebuie să reziști. Trebuie să reziști discriminării, rasismului, evacuărilor violente la care romii sunt victime în toată Europa. Noi, cei bătrâni, am aprins flacăra, acum vă rămâne vouă tinerilor să o hrăniți, să o faceți să crească ca să devenim mai puternici”, le-a transmis Raymond Gurême celor prezenți la comemorare.

“Dacă merg într-o școală unde sunt elevi romi și ei îmi spun că știu despre Holocaustul romilor, eu mă declar mulțumit. Vrem ca lumea să vorbească despre ce s-a întâmplat și ca tinerii romi să știe ce s-a întâmplat în istoria lor” (Daniel Grebeldinger, coordonatorul evenimentului).

Proiectul este implementat de către Asociația Nevo Parudimos și este finanțat în cadrul proiectului “70 de ani după Auschwitz – amintirea și educația tinerilor europeni despre Genocidul Romilor”, prin programul Europa pentru cetățeni. Susținători media: TVR, Go Free. Mai multe informații pot fi accesate pe pagina de Facebook Dik I Na Bistar România.

 

Presaqo komunikàto, 2 àugusto 2016

DSC_04322 àugusto, O Evroputno Dĭves e Komemoraciaqo e Porrajmosqo, sas baredĭvesărdo k-o Auschwitz anθ-o evènto “Roma Genocide Remembrance”: Dik I na Bistar, kaj maj but sar trin śela panӡvardeś rromane vi gaӡikane terne anθar i Rumùnia, Ungària, Itàlia, Bulgària, Frànca, Hispània, Grècia, I Bari Britània, Ukràina, Makedònia, Sèrbia, Muntenegru, Kòsovo, Hrvatska, Aùstria, Germània, Holàndia vi Portugàlia line kotor kaj i oficiàlo ceremonìa vaś i komemoràcia le viktimurenqi anθar o Porrajmos. Kothe avena si  rroma kaj ӡivde palal o Porrajmos (Raymond Gureme, Albert Wolf, Peter Hollenreiner, Siegfried Heilig, Frieda Larsen, Forgacz Jozseff) vi reprezentàntură e governmenturenqe vi śerale institucienqe katar o maśkarthemutno lèvelo.

O èvento si tradino katar I Asociàcia Nevo Parudimos anθar o fòros Rèśica, anθ-o parteneriàto e avere maj but sar 24 dujvardeś thaj śtar organizàcie anŭar i drakhlin TernYpe.

“Si te na mekhes tut. Si te na mekhes tut anglal i diskriminàcia, anglal o rasìzmo, anglal i evakuàcia zorăça kaj le rroma si vìktimură anθ-i sasti Evròpa. Ame, le phure, thabardăm i jag, akana si te pravaren la tume, le terne, te keren la te barŏl, kaj ame te ovas mai zorale”, phendăs o Raymond Gurême kodolenqe kaj sinesas kaj i komemoràcia.

“Te ӡav anθ-jekh śkòla kaj sine rromane siklŏvne, thaj von phenen manqe kaj ӡanen palal o Porrajmos, me sem but naisardo. Kamas kaj le manuśa te den dùma/ te vakăren palal so sas vi kaj le rromane terne te ӡanen so sas anθ-i història penqi”, phendăs o Daniel Grebeldinger, o tradno/ koordonatòro e eventosqo. (Daniel Grebeldinger, eventosqo koordonatòro)

O projèkto si implementisardo katar i Asociàcia Nevo Parudimos thaj si lovărdo anθ-o projèkto  “Eftavardeś berśa palal o Auschwitz – o bibistaripen vi i edukàcia le evroputne ternenqi vaś o rromano Porrajmos”, anθar o progràmo Evròpa vaś le thanale. Dine vast katar i mèdia: o TVR, o Go Free.

Maj but informàcie śaj te arakhen p-i patrin Dik I Na Bistar România, kaj si p-o Facebook.

 

Press release, 2nd of August 2016

2nd of August: Roma Holocaust remembered in Auschwitz

 

2nd of August, Roma Holocaust Memorial Day, was marked at Auschwitz during the „Dik I Na Bistar/Look and do not forget„ international event, where over 350 youth (from Romania, Hungary, Italy, Bulgaria, France, Spain, Greece, UK, Ukraine, Macedonia, Serbia, Montenegro, Kosovo, Croatia, Austria, Germany, Holland and Portugal) participated in an official ceremony dedicated to the commemoration of Roma Holocaust (Porrajmos) victims, in the presence of Roma Holocaust survivors (Raymond Gureme, Albert Wolf, Peter Hollenreiner, Siegfried Heilig, Frieda Larsen, Forgacz Jozseff) and representatives of relevant European governments and institutions. The event is coordinated by the Nevo Parudimos Association from Reșița (Romania) in partnership with over 24 organizations from the TernYpe Network.

”You must resist. You must resist the discrimination, racism, violent evictions to which the Roma and Travellers are falling victims across all of Europe. We, the old ones, have lit the flame. Now, it is up to young people to feed it, make it grow and so that we become stronger.” said Raymond Gurême to those present at the commemoration.

“If I go to a classroom where there are Roma students and they tell me that they know about the Roma Holocaust, I would be happy just with that. We want people to talk about what happened and we want young Roma to know what happened in their history.”, stated Daniel Grebeldinger, event coordinator.

The project is implemented by the Nevo Parudimos Association and is financed by the “70 years after Auschwitz- remembering and European youth education of Roma Genocide”, through the Europe for Citizens Program. Media supporters: TVR, Go Free.\ For more information access the official Facebook page Dik I Na Bistar România.

Leave a Reply