Dik i na bister 2016: Maśkarthemutno evènto e komemoraciaqe e rromane viktimurenqo anθar o Porrajmos

Posted on July 31, 2016 by

share on facebook   

Anθ-o 2 (duj) àugusto kerela pes jekh kidipen e trin śela panӡvardeśe rromane vi gaӡikane ternença anθar i sasti cover2august2016Evròpa, anθ-o fòros Krakòvia vi Auschwitz-Birkenau.

Dik i na bister kamel te barărel o lèvelo e ӡanglimatenqo palal o Samudaripen le rromenqo, tha’ vi te del jekh kontekstualizàcia le fenomenurenqi anθar bikovlipen le ilesqo vi o xolipnasqo vakăripen anθ-i Evròpa. Maśkar kadava evènto mangel pes o oficiàlo prinӡaripen e dĭvesesqo 2 (duj) àugusto sar Maśkarthemutno Dĭves vaś i Komemoràcia kaj te del pes patĭv le viktimurenqe, le eròvurenqe thaj le ӡivalenqe e samudaripnasqe.

Oficiàlo progràmo

Lujdĭves (01.08.2016)  Marcidĭves(02.08.2016)

 

 Tetradĭ(03.08.2016)

 

 Źojdĭves(04.08.2016)

 

 Paraśtuj(05.08.2016)

 

O resipen e participanturenqo (texarinăθe [javinăθe, ràno]/ mezmerăθe)

 

Vìzita k-o Auschwitz

12:00

Risparipnasqi/ komemoraciaqi ceremonìa

Komemoràcia, Samudaripen vi Manuśesqe Xakaja: Seminàrură, butĭlină vi trainingură anθ-i Universitèta   

Vìzita k-o Themutno Muzèvo Auschwitz-Birkenau

 

Komemoràcia, Samudaripen vi Manuśesqe Xakaja: Seminàrură, butĭlină vi trainingură anθ-i Universitèta 
 

Putaripnasqo evènto

Malavimata anθ-e butăqe grupură

 

Godĭsaripnasqe/ manăripnasqe/reflekciaqe grùpurenqe Komemoràcia, Samudaripen vi Manuśesqe Xakaja: Seminàrură, butĭlină vi trainingură anθ-i Universitèta   

 

E ternenqi komemoràcia

Klindinăripnasqo/ phanglipnasqo

evènto: putardi sćèna e reflekciaqe grùpurenqe

Miśtoavilipnasqi răt

 

(Am)boldipen/ irisaripen k-i Krakovia

 

Kulturàlo progràmo

 

Kulturàlo progràmo

 

Vesti răt

Source: http://2august.eu/category/blog/

Translation: Daniel Samuil Petrilă

Leave a Reply