Scrisoare deschisă: Romani CRISS și ERRC spun STOP segregării școlilor pe criterii etnice

Posted on May 30, 2016 by

share on facebook   

Romani CRISS și European Roma Rights Center au transmis o Scrisoare oficială pentru a solicita intervenția drepturiegaleComisiei Europene în ceea ce privește încălcările Directivei pentru Egalitate Rasială. Aceste încălcări constau în tipologii persistente de segregare a copiilor romi în sistemul de învățământ din România. Analizând datele prezentate în Scrisoare este evident faptul că în Romania de azi Ordinul ministerial 1540/2007 pentru interzicerea segregării școlare a romilor nu a adus rezultatele urmărite, a fost implementat slab și este complet ineficient. Autoritățile au eșuat în mod continuu să își ducă la îndeplinire până și obligațiile instituționale și de raportare și, cu atât mai mult, să reducă segregarea școlară.

Segregarea persist, așa cum se arată în Scrisoare. Rapoarte recente arată că în zona de NE a României, în 81 din 394 de școli pentru care au fost disponibile informații, există o formă de segregare școlară. Instanțele de judecată și Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării au stabilit că segrerea elevilor romi are loc pe criteriu etnic, fapt ce constituie discriminare directă conform directivei. Nimic nu justifică politicile care îi plasează pe copiii romi în școli sau clase segregate etnic, care le refuză șansa la o educație de calitate și le ia șansa de a se integra în societate încă de la o vârstă fragedă.

Scrisoarea, adresată în atenția Vera Jourová, comisarul pentru justiție, consumatori și egalitate de gen și dnei Salla Saastamoinen, director responsabil pentru egalitate, DG JUST în cadrul Comisiei Europene, aduce informații concrete, precum și un rezumat al cazurilor documentate de Romani CRISS, care dovedesc faptul că autoritățile române au fost incapabile să asigure acces egal la educație pentru copiii romi. Aceste practici care nu fac decât să mențină segregarea școlară violează Directiva pentru Egalitate Rasială.

Leave a Reply