Go Free se pregătește pentru alegerile Parlamentului European

Posted on December 20, 2013 by

share on facebook   

Cultura politică și participativă în România este preponderent caracterizată de pasivitate și împotrivirea de a fi implicat, Gata2atitudine pe care o întâlnim nu doar în rândul cetățenilor de vârsta a doua, ci și în cazul tinerilor. Pe de altă parte, sistemul de valori tradițional din România favorizează angajarea cetățenilor (implicit a tinerilor) cu precădere în forme convenționale de participare, precum votul. Campaniile și proiectele de mobilizare a cetățenilor la vot implementate în România nu au reușit întotdeauna să insufle cetățenilor spiritul civic, și nu doar să prezinte “participarea la vot” ca o opțiune la îndemâna cetățenilor peste 18 ani sau ca o simplă opține dedusă din drepturile cetățenești. Votul mecanic nu poate fi însă soluția pentru schimbare atunci când vorbim de viitorul unei societăți, și nu de ziua de mâine, nici de luna viitoare. E nevoie ca tinerii să-și asume faptul că ștampilarea buletinului de vot nu reprezintă o finalitate, ci este mai degrabă începutul unui proces de consultări și monitorizare a acțiunilor aleșilor. 

Potrivit cercetării efectuate în 2012 de către Centrul de Resurse pentru Implicare Civică asupra participării publice în România, doar 10% dintre respondenți s-au declarat destul de multumiți de modul în care funcționează democrația în România, ceea ce explică și faptul că numai între 11%-20% consideră că este important să inițiezi acțiuni orientate către decizia publică (sesizări, campanii, proteste). Dacă cetățenii își arată preferințele politice doar cu ocazia alegerilor, iar participarea lor ulterioară în procesul de decizie este insesizabilă, cei aleși au oportunitatea pe durata mandatului de a-și urmări propriul avantaj, în defavoarea intereselor comunității. Noi considerăm că cetățenii și organizațiile nonguvernamentale pot împiedica asta numai prin informare și susținere permanentă a intereselor comunității prin forme de participare individuală sau de grup. Cu toate că tinerii se plâng adesea de lipsa modalităților de implicare, în realitate lista formelor prin care ei pot participa în procesul decizional local (majoritatea fără limită de vârstă, spre deosebire de vot) nu este de ignorat: petiții, proteste creative, audierea ședințelor de consiliu local și/sau a ședințelor comisiilor de specialitate, propuneri pe proiecte de hotărâre ale consiliului local, solicitarea în scris de informații de interes public, audientă la primar, reclamații, solicitarea unei dezbateri publice, organizarea de întâlniri publice, inițiativa cetățenească, campanii de advocacy, referendum local etc. Exprimarea propriei opinii prin oricare din modalitățile de mai sus devine o opțiune personală din momentul în care deținem informații minime despre fiecare instrument de implicare.

Informare. Acțiune. Responsabilizare – este structura pe care proiectul VOICE –  Visionary Organizers Inspiring Change and Empowerment își propune să o dezvolte prin contribuțiile și schimbul de experiențe între partenerii implicați – Germania, Spania, Italia, Turcia, Cehia, Ucraina, România. Știm că votul responsabil al unui cetățean informat este alternativa de dorit la “votului mecanic”. În contextul alegerilor europarlamentare din mai 2014, ne dorim să găsim amestecul potrivit de idei creative, acțiuni inovative, experiențe, atitudini, valori, care să pună bazele unui design de campanie de impact care să poată fi implementat, și care să se adreseze tinerilor cu vârste între 17 și 35 de ani. Un astfel de concept de campanie, rezultat al tuturor ideilor împărtășite de organizațiile partenere poate mobiliza la vot responsabil, poate să inspire și să mobilizeze cetățeni în viitoarele alegeri europarlamentare.

În cadrul proiectului VOICE vom valorifica ideile și experiențele cu care vin participanții din organizațiile partenere, pentru a ajunge la o viziune comună împărtășită asupra modului în care ar trebui să se desfășoare campaniile de conștientizare în contextul alegerilor europarlamentare, pentru a avea impact asupra sectorului de tineret.

Obiectivele proiectului:

(1) crearea unui cadru de schimb de experiență, în contextul alegerilor europarlamentare, între cei 30 de particpanți, despre metode creative și de impact aplicate în campanii care vizează asumarea rolului de cetățean activ, și care au ca target tinerii cu vârste între 17-35 de ani;

(2) Dezvoltarea de către cei 30 de participanți a unui concept de campanie care să cuprindă idei creative identificate de aceștia și care să poată fi aplicat în contextul alegerilor europarlamentare din 2014;

(3) Informarea unui număr de cel puțin 300 de tineri cu vârste între 17 și 35 de ani, din CLuj-Napoca, prin implicarea activă a celor 5 participanți din România în implementarea campaniei GATA și integrarea în conceptul campaniei a cel puțin 3 metode creative identificate în proiectul VOICE, pe o perioadă de două săptămâni.

VOICE –  Visionary Organizers Inspiring Change and Empowerment este un proiect inițiat de Asociația Go Free, finanțat prin Programul Tineret în Acțiune.

Comments are closed.