O “radiografie studenţească” a Universităţii

Posted on March 7, 2012 by

share on facebook   

Ne despart aproximativ 24 de ore de momentul în care întreaga comunitate academică din UBB şi nu numai va afla cine,dintre cei doi candidaţi – Cristina Ciumaş şi Ioan Aurel Pop – va reprezenta Universitatea Babeş-Bolyai atât în ţară, cât şi la nivel internaţional în următorii 4 ani.

Oricare dintre cei doi va obţine cele mai multe voturi mâine, va prelua un mandat într-o Universitate care e menită să privească spre viitor şi să-şi asume rolul de a forma tineri pentru societatea în care trăim – una în care schimbările se petrec într-un ritm alert, şi mai ales, una în care schimbările trebuie uneori anticipate de cei care proiectează Universitatea în viitor.

Mă întorc, încă o dată, să privesc în interiorul Universităţii, gândindu-mă, aşa cum probabil v-am obişnuit deja, la aspectele „studenţeşti” care necesită ca în viitorul apropiat să intre pe rând şi în atenţia noii conduceri a Universităţii Babeş-Bolyai.

Am să încep acum doar să listez câteva dintre aspectele care consider că necesită a fi îmbunătăţite în viitor, luându-mi totodată promisiunea ca în perioada în care încă voi mai face parte din comunitatea academica a UBB să abordez individual sau colectiv unele teme de discuţie şi de a veni cu soluţii pertinente la problemele identificate împreună cu alţi colegi de-ai mei.

 • Majoritatea serviciilor oferite de universitate sunt contra-cost (indiferent de regimul buget-taxă al studenţilor);
 • Sistem birocratic ineficient;
 • Sistem de admitere pe bază de concurs;
 • Numărul mic de studenţi care apelează la serviciile Centrului de Orientare în Carieră;
 • Capacitatea mică a sălilor de curs din cadrul anumitor facultăţi;
 • Numărul mic de locuri în cămin disponibile, în raport cu numărul total al studenţilor (aprox. 11%);
 • Numărul mare de cursanţi care participă la un curs/seminar (în unele facultăţi);
 • Numărul prea mare de cursanţi în raport cu numărul cadrelor didactice (în unele facultăţi);
 • La nivel de facultăţi nu există o activitate constantă a Comisiilor de Asigurare a Calităţii;
 • Lipsa unui sistem care să permită studenților un acces mai confortabil la bazele de date a articolelor științifice (studenții depind de orarele bibliotecilor și de spațiul disponibil acolo) sau la alte publicații de actualitate din domeniul lor de interes;
 • Sistem tutorial nefuncţional;
 • Lipsa de transparenţă în procesul de repartizare a locurilor de cămin;
 • Sistem de reprezentare nefuncţional;
 • Angajabilitatea scăzută a absolvenţilor din cadrul anumitor facultăţi/specializări din UBB;
 • Mobilitatea internă şi externă scăzută a studenţilor;
 • Evaluarea superficială a cadrelor didactice de către studenţi şi inexistenţa unor feedbackuri reale cu impact asupra cadrelor didactice evaluate;
 • Responsabilizarea scazută a studenţilor în procesul de alegere a traseului educaţional (studentul alege doar cursurile opţionale, în rest curricula este prestabilită);
 • Imposibilitatea studentului de a-şi configura curricula (sub îndrumarea profesorilor);
 • Cuantumul bursele studenţilor (merit, studiu) este fluctuant (pentru fiecare zi de vacanţă, zi de sărbătoare legală sau zi din sesiune se scade din bursă o anumită sumă, astfel că se ajunge în cazul în care, în loc de 350 lei cât ar trebui să primească, bursa unui student poate ajunge chiar şi sub 100 lei în unele luni).
 • Conexiunea slabă a internetului în căminele Universităţii şi obligativitatea recent instituită ca cei cazaţi să-şi facă anumite carduri pentru a fi conectaţi la reţea;
 • Regimul de vizite în căminele universităţii este unul mult prea restrictiv, în condiţiile în care un student devine chiriaş odată cu semnarea contractului de cazare, de unde ar trebui să rezulte și drepturi, nu doar obligaţii (exemple din prezent: interzicerea vizitelor după ora 23, interzicerea vizitelor în cămin în timpul vacanţei şi aplicarea unor amenzi nejustificat de mari în cazul unor abateri de la regulament).
 • Creşterea taxelor în unele facultăţi nu este justificată (nu se justifică întotdeauna costurile de şcolarizare: salariul profesorului care predă, salariul pentru seminarişti, cheltuielile aferente bazei materiale – electricitate, chiria sălii etc. – şi cheltuielile alocate materialelor folosite – ustensilele de laborator, substanţe folosite în laborator, xeroxurile gratuite oferite de universitate etc.);
 • Creditele atribuite materiilor/cursurilor nu sunt întotdeauna justificate (nu reflectă volumul de muncă pe care un student îl depune în parcurgerea şi promovarea materiei respective); unor materii „mai uşoare” ajung să le fie alocate mai multe credite decât materiilor pentru care studenţii depun un efort mai mare de învăţare;
 • Universitatea nu face o diferenţă clară între punctul de credit (unitatea de măsură a cifrei de şcolarizare) şi creditul ECTS, ceea ce produce confuzii în calcularea taxelor de reexaminare;
 • Carnetul de student, în forma pe care el o are în prezent este inutil studentului, şi doar o viziune modernă asupra funcţionalităţii acestuia poate pe viitor feri studenţii de afacerile profitabile care se fac de pe urma lor (prin „alăturarea” carnetului, cum se întâmplă în prezent, unor carduri aşa-zise „de reducere” sau carduri „de identitate” care au pus stăpânire pe universităţi);să ne întrebăm, de asemenea, câţi studenţi au în prezent note trecute în carnetul de student?

Această listă poate fi completată cu alte teme de discuţie. Vă invit astfel să îi aduceţi adăugiri prin comentariile voastre, punctând acele aspecte ale „vieţii” studenţeşti sau ale procesului educaţional care ar merita aduse în atenţia viitoarei conduceri a Universităţii.

 

Comments (2)

 

 1. Bori Kovács says:

  Dragă Andra,

  o lista ai cărei itemi se bucură, nu mă îndoiesc, de consens în rândul studenților undergrad de la UBB. Aș dori să fac o sugestie: eu le-aș categorisi după tag-uri pentru că mi se pare că în funcție de categoria problemei, ele se vor putea rezolva sau măcar amerliora prin implicarea a altor persoane.
  * resurse pentru învățare: acces la jurnale online, cuantumul burselor
  * curriculă și sistem de notare: regimul alocării creditelor, strictețea curriculei și numărul foarte limitat de subiecte la alegere
  * contractul student-Universitate: ce drepturi și responsabilități revin Universității (în materie de servicii, responsabilități către studenți, la ce costuri și în ce circumstanțe, organizarea selecției studenților, regimul de transfer etc.), ce drepturi și responsabilități au studenții și formele de litigiu pentru aceste probleme.
  Asta ar putea rezolva și acele probleme ce țin de: acces la materiale, controlul asupra curriculei, formulele de reprezentare și de feedback la calitatea predării, tutorialelor, mărimea sălilor de curs etc.
  etc.

  O altă idee, dacă-mi permiți: cu siguranță există niște idei de soluții la aceste probleme: poate că ele ar trebui să apară, ca și critică constructivă. Carnetele de studenți sunt o tâmpenie: se pot face carduri de studenți cu bandă electro-magnetică care să fie folosită pentru acces la biblio, ca și identificare la gară etc.?
  Numărul de credite sunt prost alocate: se poate face o re-alocare de credite la nivel de facultate împreună cu conducerea facultății sau a catedrei? Probabil că în unele locuri cu siguranță.
  M-aș bucura de un ciclu de articole care să ia fiecare item de pe lista ta și să îl discute în amănunt, cu pro și contra și alternative mai mult sau mai puțin viabile.

  Apropos de Prof. Vincze, doar dacă visăm un pic putem să facem ceea ce vrem din Universitatea asta.

 2. […] Uncategorized ShareArticol preluat de pe Go Free. […]