TOZGREC. Ioan Petru Culianu

Posted on January 27, 2012 by

share on facebook   

“Tozgrec”. Ioan Petru Culianu

Nostradamus, a trăit el într-adevăr? Există vise lucide sau ele pot fi manipulate ? Sunt în această lume fiinţe ce pot controla minţile oamenilor sau sunt doar pure ficţiuni? Dar Tozgrec? Cine este Tozgrec?

Un roman ce poate fi considerat o anchetă.  Da, dar o anchetă complexă, poliţistă, sociologică, filosofică, istorică, mitologică, ştiinţifică, teosofică şi teleologică, o radiografie a imaginarului colectiv în arierale culturale total diferite. Acţiunea începe în S.U.A., continuă în Olanda şi Elveţia. Brusc, cititorul părăseşte lumea secolului XX pentru a călători în secolul precedent unde cunoaşte locuri nebănuite din împrejurimile Odessei, se întoarce în Occident, în nordul Italiei, poposeşte în Elveţia, din nou în Ukraina, din nou în Statele Unite ale Americii de unde se întoarce în… Olanda, însă în alt timp… din nou în secolul XX. Toate aceste călătorii sunt realizate de diferiţi membrii ai familiei Haaym.

Haaym este un misterios personaj al secolului XIX din Odessa, care… moare ucis. În mod misterios, urmaşii săi care s-au mutat în mod succesiv din Rusia în Olanda şi după în America sfârşesc în acelasi fel. Dar Tozgrec? Unde este Tozgrec?

Întrebarea care domină cartea, ar fi: de unde vine Tozgrec ? Culianu vede începutul lui Tozgrec undeva la începuturile lumii, atunci când a fost creat timpul, spaţiul, şi toate formele de energie existente, vizibile cât şi invizibile. Tozgrec a asistat, la facerea lumii în mod involuntar, facând la rândul sau parte din creaţie. Atunci când vezi cum este creat timpul şi spaţiul, poţi să le şi controlezi, adică, Tozgrec deţine secretul timpului şi al spaţiului. Având cheile celor două dimensiuni în buzunar, acest personaj poate călători atât în viitor cât şi în trecut. Pe continentul european sau pe cel american, pe Tera sau pe Marte, în tot ceea ce se numeşte spaţiu el poate să păşească. Tot ceea ce este material sau imaterial poate lua forma gândirii sale. Dar, se pare că Tozgrec, fie el vrăjitor sau magician sau o fiinţa ce vine din lumea de dincolo are un mare secret. El la rândul său a fost creat de altcineva din… eroare. Mă întrebaţi cum, cu ce îl afectează asta pe Tozgrec? Cel sau cei care l-au creat doresc ca acest personaj să dispară definitiv deoarece deţine o cunoaştere periculoasă întregii lor creaţii. Simplu, ştie prea multe şi trebuie să piară. Totuşi asta pare a fi mai degrabă un sentiment pur omenesc, nu neaparăt al unei fiinţe superioare! Poate Culianu trebuia să se gândească mai mult la asta… În fine, ce face Tozgrec? Încearcă să-şi găsească un adevărat discipol căruia să-i transmită intreaga sa cunoaştere. Clasica problemă a fiecărui maestru ajuns la senectute, aflat în lipsa adevăratului discipol. Probabil Ioan Petru Culianu se gândea deja la asta, însă nu din grija vârstei sale ci din alte motive, asemenea lui Tozgrec, iar moartea sa subită a confirmat banuielile tuturor celor ce l-au cunoscut…
Se pare ca Haaym l-a cunoscut pe Tozgrec undeva în Elveţia, însă nu şi-a respectat în totalitate misiunea sacră de a continua munca maestrului său, ceea ce parcă ar fi adus un blestem asupra tuturor urmaşilor săi. Toţi membrii familiei Haaym, în decursul unui secol, mor în circumstanţe necunoscute. Toate crimele precum şi existenţa acestui misterios Tozgrec răscolesc teme precum ocultismul, gnosticismul, geneza şi eschatologie, mistere şi adevăruri, magie şi imaginar colectiv. Acestea pot alcătui un alt fel de ştiinţă, un alt fel de cunoaştere, destinată unui grup foarte restrâns şi transmisă din generaţie în generaţie.

Care ar fi totuşi scopul unei asemena secte de iniţiaţi, ce rol joacă ei în societate? Poate păstrarea şi transmiterea secretului genezei şi al eschatologiei. Poate… poate Tozgrec nu este doar un produs al imaginarului colectiv, iar Culianu ne sprijnă liberatea de gândire în acest demers gnoseologic, asemenea unui sisific, însă, încă neterminat… Azi, oamenii nu cunosct pe deplin când a început totul şi nici când se va termina totul. Doar ipoteze şi supozitii comercializate de fiecare editură. Dar mâine…

Comments are closed.