Interviu cu părintele Răzvan Ionescu despre egumenul Efrem, slujitor al Sfintei Mănăstiri Vatoped

Posted on December 29, 2011 by

share on facebook   

Acum, la cumpăna dintre ani, am fi dorit să publicăm un mesaj de bucurie şi de pace. Perioada pe care o traversăm ni se arată însă parcă tot mai plină de încercări împotriva celor care activează în cadrul religios. Egumenului Efrem, slujitor la Sfânta Mânăstire a Vatopedului, prezent în numeroase rânduri şi în România, i s-a emis un mandat de arestare preventivă cu o zi înaintea celebrării Naşterii Domnului. Motivul îl reprezintă schimbul imobiliar dintre stat şi mănăstirea în cauză. Părintele Răzvan Ionescu, preot paroh al parohiei ortodoxe române Sfânta Parascheva – Sfânta Genoveva (biserica St. Sulpice) din Paris, Franţa, a acceptat să vină în întâmpinarea încercării noastre de a înţelege ce se întâmplă, oferindu-ne câteva răspunsuri.

Go free: Părinte, în opinia Dvs, când a început această luptă împotriva părintelui stareţ Efrem? A pornit totul, aşa cum scrie presa, în anul 2004?

Răzvan Ionescu: Nu cunosc prea multe amănunte asupra începutului istoric al acestui „dosar” care părea imobiliar la început, dar care a devenit, prin „grija” unor oameni fără scrupule (a se vedea şi presa de scandal care caută subiecte de batjocorire, în lipsă de altceva) şi cu un simţ ostil ortodoxiei, un „dosar” penal. Părintele, un gospodar de excepţie, a făcut ceea ce ar fi trebuit să facă : a recuperat un pământ care aparţinuse mănăstirii în perioada bizantină, şi odată intrat acesta în posesia mănăstirii, l-a valorificat financiar, pentru a susţine misiunea şi opera de caritate şi de construcţie a mănăstirii. Era liber să o facă! Ceea ce însă deranjează pe unii şi pe alţii este tocmai modul în care acest părinte de excepţie a ştiut să pună în lucrare poziţia sa de stareţ. Prin prezenţa lui de egumen, mănăstirea Vatopedu este mai mult ca niciodată cunoscută în lume, radiind o Ortodoxie deschisă şi generoasă, iertătoare, dar afirmatoare, deopotrivă, a unor valori neperisabile, pe care întreaga Biserică le are de mărturisit. Iar când o faci la un anumit nivel, nu poţi să nu deranjezi, mă refer la oameni pe care cred că, în fond, îi deranjează Însuşi Hristos la nivel de conştiinţe, altfel nu-mi explic. Juridic, este nevinovat, cercetările sunt în curs, nu poţi trata pe cineva ca infractor, fără să o fi dovedit în prealabil …

G.F. : Pentru cei care nu cunosc prea multe despre acest subiect, care au fost motivele invocate arestării preventive a Stareţului Efrem exact înainte de sărbători? Pot fi catalogate drept viabile?

R.I. : Ne aflăm în plin suprarealism, demn poate de ţări cu dictatură, dar nu de Grecia europeană. I-au deranjat, înţeleg, vizitele în străinătate ale părintelui, culminând cu cea din Rusia, unde înţeleg că trei milioane de oameni au venit în pelerinaj să sărute Brâul Maicii Domnului, adus de la Vatopedu pentru prima oară în această ţară. Este deci ireal : omul ăsta a bătut atâta drum şi s-a pus pe atâta osteneală ca să ofere credincioşilor ruşi binecuvântarea Maicii Domnului…şi vine acasă şi e considerat infractor pentru că „dacă cumva fuge de justiţia elenă” ? Unde să fugă şi de ce, un om care are o prezenţă personală atât de duhovnicească, un sfânt în viaţă ?

G.F. : Cum consideraţi că afectează acest caz propovăduirea credinţei ortodoxe?

R.I. : Martiriul este sămânţa creştinismului, se spune din vechime. Pe părintele l-au trimis în cea mai cruntă închisoare grecească, unde nu se respectă drepturi elementare, semnalizată ca atare, se pare, de comisii de supraveghere a respectării drepturilor omului. Nu vi se pare că se repetă răstignirea lui Hristos, cu un om care este pus între tâlharii cei mai crunţi şi martirizat pentru ce? Pentru binele imens pe care îl face lumii actuale ? Veţi vedea însă, paradoxal pentru unii, această lovitură dată în Ortodoxie o va înviora şi pregăti pentru mai adânca mărturisire. Părintele este în Adevăr şi nimeni, de nicăieri, nu-l va putea desprinde de Hristos- Adevărul Suprem. Martiriul îl va sfinţi şi mai mult şi îl va arăta lumii întregi ca torţă vie de trăire creştină. Ne vom ruşina noi, cei numiţi ortodocşi, leneşi întrucâtva cu trăirea şi ni se vor aprinde inimile la spectacolul acesta grozav al unei crucificări recente, noi, care credeam că omenirea a înţeles ceva de două mii de ani încoace, de la acea primă şi cea mai nobilă Răstignire. Prin părintele, Hristos e răstignit din nou, căci nu o problemă imobiliară este miezul acţiunii, ci prezenţa monahismului athonit în lume şi radierea duhovnicească a acestuia, într-o lume înstrăinată de Dumnezeu. Cine nu-l vrea pe părintele, nu-l vrea pentru că nu-L vrea pe Hristos.

G.F. : Cum îl putem sprijini noi, oamenii de rând, pe egumenul Efrem?

R.I. : Cu rugăciunea. Cu părintele Efrem, noi toţi suntem întemniţaţi. Apoi, cu fapta: mănăstirea a lansat un apel la a protesta faţă de preşedintele Greciei, faţă de prim- ministrul şi de procurorul general. La adresa http://vatopaidi.wordpress.com/ găsiţi noutăţi şi mai ales pe www.pemptousia.ro , iar oricine doreşte, poate să semneze pe internet scrisoarea de condamnare a deciziei de arest preventiv. Scrisoarea poate fi semnată la adresa de internet: http://www.freegerontaefraim.com/ro/ . E un fapt nemaivăzut, o întemniţare a unui egumen din Sfântul Munte, într-o ţară care se grăbeşte să îl terfelească înainte să fie judecat. Am văzut la televiziunea elenă cum îl luau în râs pentru „apetitul său financiar” … bieţii de ei, iartă-i, Doamne, că nu ştiu ce fac ! Aici se pierd suflete pentru veşnicie, în joaca asta cu puterea lumească. Poate doar părintele Efrem să se mai roage pentru ei şi să îndrăznească să ceară de la Dumnezeu iertarea lor, căci altfel, nu stiu cine îi mai ajută. Cred cu putere că o ţară europeană, în Europa noastră comună trebuie să aibă o justiţie transparentă, onestă, circul şi improvizaţia nu pot încăpea când e vorba de destine de oameni. Şi ce oameni! Mă rog la Dumnezeu să îi înţelepţească pe toţi şi să lase binele şi pacea inimilor să se instaleze în Grecia aceasta, atât de frământată în ultimul timp.

 

Sursă foto: www.pemptousia.ro

Comments are closed.